Členovia

Meno
František Karell
Zdeno Grell
Ladislav Szalay
Tibor Pethö
Ján Pethö
Maroš Karell
Jana Moškvanová
Štefan Balogh
Noro Varsanyi
Boris Moškvan
Jozef Mocný
Ladislav Darázs
Mária Darázs
Gabriel Kováč
Natália Kováčová
Peter Németi
Pavel Garaj
Michala Mile
Lukáš Holbík
Emilian Hanzely
Patrik Rigo
Monika Megová
Oliver Bugyi
Miroslav Kontár
Martina Kontárová
Diana Ambrušová
Marek Jankuj
Milan Feješ
Marek Németh
Miroslav Kakvic
Maryna Chvojková
Peter Hahely
Radoslav Srňan
Barbora Nagyová
Kvetoslava Koložiová
Pavel Garaj
Boris Moškan
Milan Rakyta
Štefan Balogh
Petra Greguštobiresová
Kristián Grell
Norbert Štefunko
Diana Ambrušová
Marek Jankuj
Peter Bartušek
Oliver Bugyi
Monika Megová
Gabriel Kováč
Patrik Rigo
Milan Feješ
Marek Németh
Miroslav Kakvic